Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Kazakistan Narxoz Üniversitesi ile İşbirliği İçin Önemli Adım: Online Toplantı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ile Kazakistan'ın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Narxoz Üniversitesi ile işbirliği için online bir toplantı düzenledi. Toplantı, her iki üniversitenin akademik kadrolarının katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutay Oktay, İkili Anlaşmalar ve Protokoller Koordinatörü Doç. Dr. Osman Sabri Kesbiç ve Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akçaoğlu katıldı. Narxoz Üniversitesi'ni ise Dış İlişkiler Koordinatörü Aigerim Raimzhanova temsil etti.

Toplantıda, iki üniversite arasında bir İşbirliği Protokolü imzalanması için görüşmeler yapıldı. İki kurum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için atılan bu adım, akademik değişimlerin artırılması ve öğrenci dostu programların oluşturulması amacını taşıyor.

Üniversitemiz adına konuşan Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akçaoğlu, "Kazakistan Narxoz Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, kültürlerarası işbirliği ve öğrenci değişimleri açısından büyük bir potansiyeli beraberinde getiriyor. Bu anlaşma ile öğrencilerimiz farklı bir kültürle tanışma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı bulacaklar" dedi.

Narxoz Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Aigerim Raimzhanova ise, "İki üniversite arasında gerçekleştirdiğimiz bu olumlu toplantı, öğrenci ve akademik personel değişimini teşvik ederek kültürel bağları güçlendirecek. İşbirliği sayesinde ortak projeler geliştirip başarılı sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Toplantı sonunda taraflar özellikle İnigilizce programlarda işbirliğini içeren bir anlaşmanın imzalanması konusunda anlaşma sağladı. İmzalanan bu anlaşma ile her iki üniversite arasında güçlü bir işbirliği ve dostluk köprüsü kurularak uluslararası öğrenci değişimine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

 

Uluslararası Eğitim ve İşbirliği Faaliyetinde Üniversitemiz Temsil Edildi!

16 farklı AB ülkesinden 42 katılımcının yer aldığı ve 6 ülkenin ulusal ajans temsilcilerinin katıldığı Get cOnnected! Advancing Higher EDucation through New Erasmus+ Cooperation Partnerships (Go-aHED) adlı etkinlikte Üniversitemiz Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akçaoğlu tarafından temsil edildi. Yüksek öğretimde uluslararası işbirliğini geliştirmeye yönelik bu etkinlikte, temsilciler bir araya gelerek gelecekteki KA2 işbirliği ortaklıkları başvuruları yapmak ve kapasite geliştirmek amaçlandı.

Türkiye'nin 4 üniversite ve ulusal ajans tarafından temsil edildiği etkinlik, Üniversitemizin uluslararası işbirliği ve yüksek öğretimdeki gelişmelere olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akçaoğlu, etkinlikteki katılımıyla üniversitemizi uluslararası arenada temsil etti ve önemli işbirliği fırsatları için kapıları açtı.

 

Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği yetkililerinin ziyareti

Kazakistan Büyükelçiliği İkinci Katibi Ardak BEKENOVA ve büyükelçilik özel kalemi Yerbol ZHUMABEK Üniversitemizde kayıtlı Kazakistan uyruklu öğrencilerin durumları ile ilgili görüşmek, eğitim alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunmak ve Kazakistan uyruklu öğrencilerle toplantı yapmak amacıyla 02.11.2023 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etmişlerdir. Görüşmelere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet ATALAN, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk AKCAOĞLU ve koordinatörlük yetkilisi Öğr. Gör. Yunus SÜRÜCÜ katılmıştır. Kazakistan Büyükelçiliği yetkilileri gerçekleşen görüşmeler sonunda ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

 

Ufuk Avrupa Programı CETPartnership 2023 Ortak Çağrısı Açıldı

Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programının bileşenleri altında yer alan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenen bir Co-funded Partnership (Ortak Fonlama Ortaklığı) projesidir. Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (CETPartnership) aracılığıyla, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine hizmet sağlayacak ARGE ve Yenilik projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, desteklenecek projeler, uluslararası bir hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, ülkelerin ulusal fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir.

CETPartnership 2023 yılı Ortak Çağrısı 20 Eylül 2023 tarihi itibariyle, Ülkemizden TÜBİTAK’ın da aralarında bulunduğu 30 farklı ülkeden 48 bölgesel ve yerel fonlama kuruluşunun katkısı ile açılmıştır.

CETPartnership 2023 yılı Ortak Çağrısında, temiz enerji alanı dahlinde farklı konu ve eylem tiplerini içeren farklı Teknolojik Hazırlık Seviyelerindeki (TRL) araştırma ve inovasyon odaklı yaklaşımları hedefleyen Çağrı Modülleri bulunmaktadır. Bahse konu Çağrı Modülleri:

• CM2023-01: Güç ağları için doğru akım (DC) teknolojileri
• CM2023-02: Enerji Sistemlerinde Esneklik: Yenilenebilir Enerji Üretimi, Enerji Depolama ve Sistem Entegrasyonu
• CM2023-03 (A/B): Güç üretimi için gelişmiş yenilenebilir enerji teknolojileri
• CM2023-04: Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS)
• CM2023-05: Hidrojen ve yenilenebilir yakıtlar
• CM2023-06: Isıtma ve soğutma teknolojileri
• CM2023-07: Jeotermal enerji teknolojileri
• CM2023-08: Entegre bölgesel enerji sistemleri
• CM2023-09: Entegre endüstriyel enerji sistemleri
• CM2023-10 (A/B): Yapılı ortamda temiz enerji entegrasyonu

Uluslararası Çağrı dokümanı ve başvuru sürecine dair ilgili diğer detaylara https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2023 bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Çağrı kapsamında, proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, başvurulacak CETPartnership çağrı modülüne katıldığını beyan eden en az üç farklı ülkeden (en az ikisi AB üyesi veya Ufuk Avrupa Asosiye ülkeden olmak üzere) ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir.

Çağrı kapsamında hazırlanacak proje önerilerinde, hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.  Bu çerçevede, söz konusu çağrıya iki aşamalı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. İlk aşama uluslararası proje başvuruları (pre-proposal) 22 Kasım 2023 tarihinde (14:00 CET) sona erecek olup Türk Araştırmacıların yapacağı birinci aşama ulusal başvuru için son tarih ise 1 Aralık 2023 (17:00 TSİ) olarak belirlenmiştir. Birinci aşama ön başvurusu olumlu değerlendirilen konsorsiyumlar, daha sonra ikinci aşama uluslararası başvuru (full proposal) sürecine davet edilecektir.

Çağrıya başvuran araştırmacılar TÜBİTAK - 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvurular öncesinde CETPartnership 2023 Ortak Çağrısı Ulusal Başvuru Dokümanının dikkatli bir şekilde incelenmesi önemle tavsiye edilmektedir.

Çağrı Takvimi:

- Uluslararası ön-proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 22.11.2023 (14:00 CET)

- Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 01.12.2023 (17:30 TSİ)

- Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 01.12.2023 (17:30 TSİ)

- 1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının uluslararası çağrı sekretaryası tarafından açıklanması: 25.01.2024

- 2. aşama uluslararası başvuru (full proposal) için son tarih 27.03.2024 (14:00, CET)

- Uluslararası Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi: Haziran 2024

- 2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 2. aşama ulusal başvuru için son tarih: TÜBİTAK tarafından bilahare ilgililere duyurulacaktır.

- Projelerin başlama tarihi: Eylül 2024

Önemli Bağlantılar:

- CETPartnership 2023 Yılı Ortak Çağrısı Uluslararası Çağrı Metni ve önemli dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

- Ortaklığa İlişkin, TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programı web sayfasında yer alan detaylı bilgilendirmeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

CETPartnership 2023 YILI ORTAK ÇAĞRISI ULUSAL BAŞVURU KURALLARI Dokümanı

Ülkelerin Ulusal Fonlama Ajanslarının Desteklediği Çağrılara İlişkin Matris

CETPartnership Ortak Arama Platformuna kaydolmak ve sekretarya tarafından düzenlenen/düzenlenecek bilgi günü etkinlikleri hakkında bilgi almak ve katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

- CETPartnership Çağrı Sekretaryası tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bilgi Günü etkinliği kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

- Ortaklığa başvurmayı planlayan paydaşlarımız için en yakın zamanda ulusal bilgi günü etkinliği gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin duyuru ise https://ufukavrupa.org.tr/ sitesinden duyurulacaktır. Bu sebeple gelişmelerden anında haberdar olmak için E-bülten’e üye olunması tavsiye edilmektedir.

İletişim Bilgileri:

Çağrı ile ilgili Uluslararası Süreçler (CETP 2023 Ortak Çağrısı) için İletişim Bilgileri:

Ad Soyad: Dr. Hanife TUZCUOĞLU

E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  Tel: (0)312 298 11 26

Çağrı ile ilgili Ulusal Süreçler (ARDEB 1071) için İletişim Bilgileri:

Ad Soyad: Ersin TURAN

E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  Tel: (0)312 298 12 06