Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon

Misyon

Kastamonu Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü olarak, uluslararası işbirliği ve kültürel çeşitliliği teşvik ederek üniversitemizin uluslararası alanda tanınmasını ve rekabetçi bir eğitim ve araştırma kurumu olmasını desteklemek amacıyla çalışıyoruz. Misyonumuz, aşağıdaki temel unsurlardan oluşmaktadır: 

Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesi: Üniversitemizi uluslararası düzeyde daha etkili hale getirmek için stratejik işbirlikleri kurmak ve sürdürmek. 

Öğrenci ve Akademisyen Değişimi: Öğrenci ve akademisyenlerimizin uluslararası deneyimler kazanmalarını ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarını teşvik ederek uluslararası öğrenci değişim programlarına ve çift diploma anlaşmalarına öncülük etmek. 

Uluslararası Projeler ve Araştırmalar: Bilimsel araştırmalar ve projeler yoluyla dünya çapında bilimsel katkı sağlamak ve uluslararası araştırma ağlarını oluşturmak. 

Kültürel ve Dil Değişimleri: Öğrencilerimizin ve personelimizin farklı kültürleri ve dilleri öğrenmelerini teşvik ederek kültürel ve dil değişimlerini desteklemek. 

Küresel Sorunlara Katkı: Uluslararası işbirlikleri aracılığıyla, küresel düzeydeki sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

Uluslararası Tanınırlık: Üniversitemizin uluslararası alandaki tanınırlığını artırarak öğrencilerimize ve akademisyenlerimize küresel bir perspektif sunmak. 

Kastamonu Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü olarak, bu misyon doğrultusunda üniversitemizin uluslararası arenada daha fazla etkili olmasını ve öğrencilerimize küresel bir eğitim deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Küresel bir dünyada, dış ilişkiler aracılığıyla uluslararası işbirliğini ve kültürel değişimi teşvik etmek için kararlıyız.  

Vizyon

Kastamonu Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü olarak, küresel dünya ile sıkı ve etkili bir bağ kurma misyonuyla hareket ediyoruz. Vizyonumuz, üniversitemizi uluslararası arenada önde gelen bir eğitim ve araştırma kurumu haline getirmektir. Bu doğrultuda, dış ilişkilerde aşağıdaki unsurları hedefliyoruz: 

Uluslararası İşbirliklerin Güçlendirilmesi: Üniversitemizin, dünya çapında diğer eğitim kurumları, araştırma merkezleri ve sanayi temsilcileri ile stratejik işbirlikleri oluşturarak küresel düzeyde etkisini artırmak istiyoruz. 

Öğrenci ve Akademisyen Değişimi: Öğrenci ve akademisyenlerimizin uluslararası deneyimler kazanmalarını ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarını teşvik ederek öğrenci değişim programlarına ve çift diploma anlaşmalarına önem veriyoruz. 

Uluslararası Projeler ve Araştırmalar: Uluslararası araştırma projeleri ile dünya çapında bilimsel katkı sağlamayı hedefliyor, uluslararası araştırma ağları oluşturarak bilimsel işbirliklerini destekliyoruz. 

Uluslararası Tanınırlık: Üniversitemizin uluslararası alandaki tanınırlığını artırarak, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin küresel bir perspektife sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü olarak, bu vizyon doğrultusunda uluslararası işbirliği ve etkileşimin bir köprüsü olmayı amaçlıyoruz. Küresel bir dünyada, üniversitemizi uluslararası sahnede daha da parlak bir geleceğe taşımak için kararlıyız.